Szukaj
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
Kto jest na Forum
Na Forum jest 2 użytkowników :: 0 Zarejestrowanych, 0 Ukrytych i 2 Gości

Brak

Najwięcej użytkowników 40 było obecnych 2019-07-24, 18:04

Pojęcia Forex

Go down

Oferty pracy na forum Pojęcia Forex

Pisanie by Admin on 2016-03-07, 23:23

Akcje nieme

akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo głosu. Akcje te nie dają akcjonariuszowi prawa do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


Akcjonariusz
posiadacz akcji spółki, które dają mu pełne prawa i obowiązki wynikające ze statutu spółki.

Analityk
osoba zajmująca się analizą rynków finansowych.

Analiza fundamentalna
szacowanie wartości instrumentów finansowych w oparciu o dane makroekonomiczne, politykę fiskalną i monetarną, wydarzenia polityczne, pozycję finansową spółki, sytuację gospodarczą etc. 

Analiza techniczna
sposób prognozowania przyszłych kursów walut na podstawie historycznych cen na danym instrumencie. Analiza techniczna bada zachowanie rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresu, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Analiza techniczna opiera się na trzech aksjomatach: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, historia się powtarza.

Aprecjacja
wzrost wartości waluty danego kraju, względem wartości waluty zagranicznej. Powstaje w wyniku wzrostu popytu na daną walutę i oznacza wzrost siły nabywczej danej waluty.

Arbitraż
jest to strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu przeciwstawnych transakcji na różnych rynkach, wykorzystaniu różnic kursowych w celu osiągnięcia zysku. Najczęściej transakcje arbitrażowe stosowane są na pomiędzy rynkiem terminowym i rynkiem kasowym. Wykorzystuje się tu różnice kursów pomiędzy instrumentami pochodnymi i odpowiadającymi im instrumentami bazowymi z rynku futures. Transakcje arbitrażowe stosuje się także na rynku walutowym, wykorzystując różnice kursowe walut na różnych rynkach.

Arkusz zleceń
(ang. Order board) – zestawienie ofert kupna i sprzedaży danego papieru wartościowego. Jest to suma zleceń, które są złożone na giełdzie przez inwestorów w celu nabycia lub sprzedaży określonego papieru.

Ask
cena, po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży

Asymilacja akcji
(ang. stock assimilation) – połączenie PDA z akcjami nowej emisji. Po asymilacji, PDA i akcje nowej emisji traktowane są jednakowo.

Australijczyk (Aussie)
potoczna nazwa pary walutowej AUD/USD.

Automat
program inwestujący automatycznie bez ingerencji inwestora na podstawie odpowiednio napisanego algorytmu.


Automatyczny handel


zestaw metod które wspierają automatyczne zawieranie transakcji. Ich celem jest usprawnienie handlu tak aby stał się łatwiejszy, bardziej precyzyjny lub całkowicie automatyczny bez potrzeby manualnego zawierania zleceń. Dzięki temu komputer może dokonywać transakcji samodzielnie bez udziału inwestora. Nie trzeba czekać na odpowiedni moment, wystarczy, iż inwestor zaprogramuje komputer by wykonywał zlecenia zgodnie z wytycznymi, na bazie danych rynkowych, które odpowiednio wcześniej zostały zdefiniowane.


Ostatnio zmieniony przez Admin dnia 2016-03-17, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Admin
Admin
Admin
Admin

Liczba postów : 255
Reputacja : 1
Join date : 03/03/2016
Age : 35

Powrót do góry Go down

Oferty pracy na forum Re: Pojęcia Forex

Pisanie by Admin on 2016-03-07, 23:25


Balance

wartość rachunku przed otwarciem pozycji
Bank Centralny

instytucja państwowa, której zadaniem jest emisji pieniądza i prowadzenie polityki pieniężnej kraju. Najważniejszym zadaniem Banku Centralnego jest dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji lub deflacji. Bank Centralny prowadzi także obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. W Polsce bankiem centralnym jest NBP.
Bazowa waluta

pierwsza waluta w parze walutowej (w przypadku pary EUR/USD walutą bazową jest Euro). W walucie bazowej obliczana jest wartość depozytu, który jest pobierany pod zabezpieczenie dla otwartej pozycji.
Below

nazwa jednej z opcji binarnych dostępnej w ofercie XTB. Zysk jest osiągany jeśli w dniu wygaśnięcia cena instrumentu bazowego będzie znajdowała się poniżej ceny granicznej wyznaczonej przez inwestora.
Benchmark

stopa odniesienia, z którą porównujemy stopę zwrotu naszej inwestycji.
Bessa

długotrwały okres spadku cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, czyli de facto ceny większości spółek. Spadek ceny jednej spółki nie jest określany mianem bessy. Bessa na rynku papierów wartościowych często kojarzona jest z recesją w danej gospodarce. Początek bessy jest zwykle jednym z pierwszych sygnałów pogarszania się koniunktury.
Beta (instrumenty finansowe)

korelacja papieru wartościowego z szerokim indeksem.
Beta (oprogramowanie)

w terminologii informatycznej oznacza produkt nie w pełni gotowy do pracy. Aplikacje w wersji beta mogą zawierać błędy lub działać niepoprawnie.
Bid

cena, po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane zlecenia kupna.
Binarki

zdrobniała forma określająca opcje binarne
Błąd w cenie

ang. Bad Tick
Boiler room

nielegalna działalność polegającą na oferowaniu, za pomocą telemarketingu lub przy użyciu Internetu, dóbr i usług, które w rzeczywistości nie istnieją lub nie są faktycznie rozprowadzane przez podmiot rzekomo je oferujący. Zazwyczaj boiler room to organizacja, której celem jest sprzedaż bezwartościowych akcji.
Bon skarbowy

krótkoterminowy (zwykle 3 lub 6 miesięczny) papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do jego wykupu w określonym terminie.
Brent

jeden z najpopularniejszych rodzajów ropy naftowej. Jest lekkim, słodkim gatunkiem ropy pochodzącej z Morza Północnego.
Broker Forex/Broker CFD

instytucja zajmująca się udostępnianiem inwestorom indywidualnym możliwości inwestowania na rynku CFD / Forex
Buy

zlecenie otwarcia transakcji długiej na wzrosty cen instrumentów finansowych. Read more: http://trading-academy.pl/slownik/haslo/buy/#ixzz3qRl21ZmM
Buy limit

Jedno ze zleceń oczekujących. Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”. Kupno instrumentu po kursie niższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się wzrostu ceny w długim terminie, jednak zanim to nastąpi oczekujemy krótkoterminowego spadku, który pozwoli nam kupić po cenie niższej niż obecna.
Buy Stop

edno ze zleceń oczekujących. Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora.
Byk

inwestor grający na zwyżkę kursu walutowego, bądź innego instrumentu finansowego.Ostatnio zmieniony przez Admin dnia 2016-03-17, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Admin
Admin
Admin
Admin

Liczba postów : 255
Reputacja : 1
Join date : 03/03/2016
Age : 35

Powrót do góry Go down

Oferty pracy na forum Re: Pojęcia Forex

Pisanie by Admin on 2016-03-07, 23:26


Cash Flow

rachunek przepływów pieniężnych, narzędzie które może służyć potencjalnym inwestorom zarówno do oceny kondycji przedsiębiorstwa, jak i do oceny jego zdolności generowania przepływów pieniężnych w przyszłości.
Cashback

zwrot części prowizji za dokonane transakcje.
Catalyst

system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, prowadzony głównie na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ceduła

informacje dotyczące kształtowania się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie.
Cena wykonania

(ang. Strike price dla opcji) – z góry określona cena po jakiej następuje rozliczenie (kupno/sprzedaż) instrumentu bazowego.
Certyfikat Inwestycyjny

papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa, ich odpowiednika w przypadku funduszy otwartych certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu giełdowego.
CETO

entralna Tabela Ofert GPW.
CFD

(ang. Contract for difference) – umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych, bez konieczności ich posiadania. Pozwala na zarabianie na wzrostach i spadkach ceny danego instrumentu.
Chmura (kumo)

najważniejsza część wykorzystywana w metodzie Ichimoku. Występowanie chmury na wykresie determinuje kierunek trendu. Jeżeli chmura znajduje się pod wykresem, wówczas występuje trend wzrostowy. Chmura nad wykresem oznacza trend spadkowy. Gdy kurs znajduje się w chmurze oznacza to, że cena porusza się w konsolidacji.
Cienie

inaczej knoty. Przedstawiają maksymalne wartości ceny w danym interwale na wykresie świecowym.
City of London

jednostka administracyjna w Londynie, centrum finansowe.
Close

cena ostatniego odczytu wartości danego instrumentu w danym interwale, cena zamknięcia.
Commodities Futures Trading Commission

(CFTC) – niezależna agencja federalna w Stanach Zjednoczonych. Utworzona w celu regulowania rynku kontaktów futures i chronienia go przed nadużyciami.
Cykl koniunkturalny

to cykliczne zmiany długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec. Dla inwestora rozpoznanie fazy cyklu koniunkturalnego powinno być pierwszym i najważniejszym etapem analizy fundamentalnej, od którego zależy wybór rodzaju rynku, na którym powinniśmy inwestować.
Czarny czwartek

29 października 1929 roku – dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych gwałtownie spadły, co obecnie uznawane jest za jeden z objawów rozpoczynającego się Wielkiego Kryzysu.
Admin
Admin
Admin
Admin

Liczba postów : 255
Reputacja : 1
Join date : 03/03/2016
Age : 35

Powrót do góry Go down

Oferty pracy na forum Re: Pojęcia Forex

Pisanie by Admin on 2016-03-07, 23:27


Day trading

strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwierania i zamykania pozycji w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów notowań tego instrumentu w trakcie dnia. Przedmiotem transakcji mogą być np. akcje, waluty, towary lub instrumenty pochodne.
Daytrader

osoba fizyczna lub instytucja kupująca i sprzedająca papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe na zlecenie klienta.
Dealer

osoba fizyczna lub instytucja kupująca i sprzedająca papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe na zlecenie klienta.
Deflacja

zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki.
Delta

współczynnik określający reakcję ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego. Przyjmuje wartości dla opcji kupna z przedziału od 0 do 1, a dla opcji sprzedaży od –1 do 0.
Demo

rachunek demonstracyjny. Służy do testowania platformy oraz zawierania transakcji na wirtualnych środkach.
Depozyt minimalny

minimalna kwota wpłaty początkowej niezbędna do otwarcia rachunku. Więcej informacji na temat wielkości minimalnych kwot dla danych typów rachunków znajduje się w naszej Ofercie.
Depozyt zabezpieczający

(ang. margin) – wartość środków pieniężnych potrzebnych do zawarcia transakcji na rynku instrumentów pochodnych, w zależności od rynku depozyt kształtuje się od 0,5% do 15% nominału otwieranej pozycji na danym instrumencie. Więcej informacji na temat metod wyliczania Depozytu oraz jego wielkości znajduje się w Tabeli Zabezpieczeń Rozliczeniowych.
Depozytariusz

bank pełniący funkcję depozytariusza wobec wskazanych grup podmiotów rynku kapitałowego, najczęściej pojęcie dotyczy funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
Deprecjacja

spadek kursu waluty danego kraju, względem wartości waluty zagranicznej. Powstaje w wyniku przewagi podaży nad popytem, oznacza spadek siły nabywczej danej waluty.
Derywaty

pochodne instrumenty finansowe, których cena zależy od wartości instrumentu bazowego.
Dewaluacja

spadek wartości waluty wywołany decyzją władz monetarnych. Dewaluację przeprowadza się, aby zwiększyć opłacalność eksportu, która polega na osłabieniu kursu waluty krajowej.
Długa pozycja

kupno instrumentu finansowego, gra na wzrosty. Inwestor zarabia na wzroście ceny danego instrumentu finansowego.
Dodatkowy depozyt

(ang. variation margin) – depozyt, który jest wymagany kiedy rynek charakteryzuje się dużą zmiennością.
Dołek

potoczna nazwa na lokalne minimum cenowe instrumentu finansowego.
Dywergencja

rozbieżność pomiędzy czynnikami, które do tej pory zachowywały współzależność. Jest sygnałem, iż pewne zależności, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, na dany moment nie funkcjonują.
Dywergencja na oscylatorze

rozbieżność pomiędzy sygnałem płynącym z wykresu cenowego a oscylatorem opartym na danych z tego wykresu.
Dzień trzech wiedźm

potocznie nazywany dzień wygasania kontraktów na indeksy giełdowe, akcyjne oraz opcje. Jest to trzeci piątek ostatniego miesiąca każdego kwartału.
Dźwignia finansowa

mechanizm funkcjonujący na rynku instrumentów pochodnych, pozwalający na inwestowanie o znacznie większym wolumenie wartości transakcji, niż ilości pieniędzy posiadanych fizycznie.
Admin
Admin
Admin
Admin

Liczba postów : 255
Reputacja : 1
Join date : 03/03/2016
Age : 35

Powrót do góry Go down

Oferty pracy na forum Re: Pojęcia Forex

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach